home

Welkom op de site van Vereniging voor Perceptual Enrichment Program Nederland. PEP is een therapeutisch programma voor kinderen, pubers en volwassenen die moeite hebben met:

  • School- en/of werkprestaties
  • Organiseren en plannen
  • Concentratie
  • Bewegen
  • Emoties
  • Relaties
  • Gedrag

’Problemen met taal, beweging, emoties, gedrag en denken komen vaak voort uit het ontbreken van noodzakelijke verbindingen in de hersenen. Kunnen deze hersenverbindingen alsnog worden aangelegd en zo ja, hoe dan?’

Lees verder... Wat is PEP?